THE NEW EVOLUTION?

åÑnnu fler genomgångar! Fler installationer. Modiga elever har byggt upp utställningssituationer som gjort det möjligt för oss på Konstskolan 2 att titta, läsa, lyssna, känna, och att gemensamt försöka hitta mening, och sammanhang, ge feedback, kritik samt låtit oss inspireras.