SKRIVARSKOLAN TILL STAGNELIUS BARNDOMSHEM

Vi besökte Gärdslösa prästgård på östra Öland, där Erik Johan Stagnelius växte upp. Hans far var präst där. Sekreteraren i Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, Anders Marell, berättade om prästgården. Vi satt bland annat i det rum där Stagnelius måste ha befunnit sig som barn. Anders visade en dörr som fanns på Stagnelius tid. På väggen i rummet fanns material om poeten, bland annat ett släktträd. Vi hade högläsning av hans mer kända dikter där. Citat ur en: ”Natten är dagens mor. Kaos är granne med Gud.” Efteråt drack vi kaffe i salongen och besökte antikvariatet som bågnade av böcker, en guldgruva helt enkelt.