skådarskola

Naturkunskap i det fria för allmän kurs. Naturreservatet Beijershamn besöktes och frågorna hopade sig. Varför har gässen blivit så många, hur stor är egentligen havsörnen och hur kan medellivslängden för vår minsta fågel – kungsfågeln – vara så kort som 59 dagar?