Sista dagen som anställd på Ölands Folkhögskola

Idag den 30 januari är min sista dag som anställd på Ölands Folkhögskola, jag kommer att fortsätta att undervisa i matematik som timlärare vårterminen ut. Det började 1967 när jag efter att ha gått en sommarkurs i vävning stannade kvar som köksbiträde under hösten, se bilden där jag syns (till vänster) tillsammans med Gunn Petersson och Birgitta Palmquist.

1978 kom jag tillbaka som lärare i matematik och sedan har det rullat på. När jag nu slutar efter trettiofem år sammanlag, varav nästan femton år som biträdande rektor och ett år som rektor gör jag det i trygg förvissning om att Åke och Mats (rektor respektive biträdande rektor) tillsammans med all övrig personal kommer att fortsätte att arbeta för att Ölands Folkhögskola ska bli den bästa av skolor.