Fångad i ett nätverk
Tisdag 11 oktober kl. 18.15 i Liedberg

Alla är välkomna!

Många unga har varit med om att bli kontaktade på nätet i sexuellt syfte av någon äldre person, och de flesta har sätt att hantera detta på. Men ibland leder sådana kontakter till att en blir utsatt för sexuella övergrepp, antingen på nätet eller i verkligheten.

Fångad i ett nätverk handlar om Moa som lagt ut gulliga bilder på sig själv på nätet vilket leder till att hon trasslas in så pass att den virtuella världen blir mer hotfull än den reella verkligheten. Och den handlar om Benjamin som mest lägger ut bilder för skojs skull … tills en dag …

Fångad i ett nätverk är en klassrumsföreställning om ungas utsatthet på nätet. Den belyser unga flickors, men även pojkars, utsatthet i att ständigt synas och passa in i mediala bilder och vad det gör med deras självbild, integritet och välbefinnande. Pjäsen är baserad på aktuell forskning och Caroline Engvalls reportagebok Virtuell våldtäkt.

Föreställningen är ca 35 minuter och efteråt ges tillfälle till samtal med skådespelarna och varandra med utgångspunkt i de tankar och känslor som föreställningen väckt.