Sapmi / Svenska / Samhällskunskap
Se alla bilder

På fredag är det utställning av vårt Sapmi-projekt. I vårt stora projekt, som inleddes med praktiskt arbete, har deltagarna nu övergått till att skriva om sina intryck och upplevelser av den Samiska kulturen. Under veckan som gått har alla skrivit berättelser kring en valfri del av den Samiska kulturen. Texterna skall sedan läsas upp, eftersom vi arbetar med en kultur med företrädelsevis muntlig tradition. För att göra bra inläsningar så har flera använt vår ljudstudio, för att läsa in texter. På redovisningen kommer vi att spela upp texter i hörlurar i vår utställningslokal. Så här arbetar vi med ämnet Svenka och samhällskunskap på folkhögskola Ölands folkhögskola:)

Några ljudfiler kommer att läggas upp på bloggen efter vår vernissage.