Rebecka Holmström och Konstskolan
Se alla bilder

BINDESTRECK – Hur samarbetar vi? Hur ser vi på vad vi gör, vad andra gör? Hur kan vi ge varandra av oss själva utan att det tär?

Den här veckan har konstskolan 2 tillsammans med Rebecka Holmström hållt på med gemensamt idå©arbete genom olika förhållningssätt till teckning och skiss; till görandet, lekandet och visandet som sätt att vara i världen jämte varandra.