Platspecifik konst på kalkbrottet
Se alla bilder

Denna vecka har Konstskolan I flytt corona karantäner och gett sig ut och gjort platsspecifika verk på/utifrån Grönhögens kalkbrott. Trots distansundervisning har vi genom olika skärmar anpassat oss och delat med oss av diverse platser, genom fantasin eller konkret på plats.

För några av filmerna i sin helhet:

Erika Pietsch: https://youtu.be/6IfGsrSlCxM

Adelina Allberg: https://vimeo.com/403371479