Peters skifte av rum

Delar av annexets undre värld är placerade i projektrummet en trappa upp, medan den undre världen delvis fått ny funktion. Just nu en tvådelad installation. Det kommer ske ytterligare förändringar i helgen. Välkomna att besöka Annexet.