Paneldiskussion om samlingar och samlande 20/3 kl 19:00 I anslutning till utställningen IN FIDEM på Kalmar konstmuseum

I panelen sitter konstnär, lärare och projektledare för konsten i Kalmar läns landsting Johanna Karlin, chefredaktör för Kalmar Läns Tidning Karin Asmundsson samt museolog och curator Ola Carlsson. 

Diskussionen leds av Ola Carlsson och publiken är varmt välkommen att delta i ett samtal om samlandet förr, i dag och i framtiden.

Tid: Onsdag 20/3 kl 19:00

Plats: Kalmar konstmuseum, biblioteket

VåÑLKOMMEN! 

foto: Emmelie Persson

 

Kalmar konstförening bildades 1917 och i samband med detta påbörjades den snart hundraåriga samling som i dag förvaltas av Kalmar konstmuseum. Samlingen skapades i en tid då konstföreningar var angelägna om att värna om den goda konsten, och förmedla och utbilda folket om denna genom utställningsverksamhet.

I dag har en museisamling en annan given roll än vad den en gång hade. Genom åren har det uttryckts, gång på gång, från olika håll, en önskan om att samlingen ska visas mer. Detta har varit en återkommande lokal konflikt mellan föreningen och museets ledning. Det lokala står mot det nationella och det internationella. Det gamla mot det nya.

In fidem visar samlingen som en entitet. Ett urval baserat på ett generellt samlingsintresse visas och ligger till grund för en diskussion om en samlings status och funktion. Vilken roll spelar samlingen i dag? Hur kan vi relatera till en samling så präglad av olika viljor genom åren? Behöver samlingen visas? I vilken roll ska den i så fall visas? Det finns många frågor och utställningens mål är inte att ge svar utan att tillåta reflektion både innanför och utanför museets väggar.

Curator: Ola Carlsson, ola@olacarlsson.com