Ottenby

Kursen Ölands natur och kultur på utflykt till Ottenby där Göran Andersson visade upp en senanländ kärrsångare. I buskarna gömde sig en svårsedd eksångare och på stenarna utanför vilade grå- och knubbsälar.