Skärpta nationella råd införs 14 december

Nationella råd införs 14 december

Från och med idag den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Samtidigt upphör de lokala allmänna råden att gälla.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Det gäller också vid firande av högtider.

Det allra viktigaste är att under jul och nyår begränsa sina kontakter. Risken att få covid-19 ökar ju fler man träffar.
Umgänge bör ske i en mindre krets och man ska undvika att röra sig mellan olika kretsar.

Tillsammans minskar vi smittspridningen i Kalmar län!

  • Begränsa ditt umgänge till en mindre krets
    Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar. Att hålla avstånd, träffas utomhus eller digitalt minskar risken för smittspridning. Nya nära kontakter bör begränsas. Umgänge bör bara ske i en mindre krets. Du bör också undvika att ingå i flera olika kretsar. Ju färre som samlas desto bättre. Det är också viktigt att undvika aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel alla situationer där trängsel kan uppstå.
  • Res säkert
    Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Planera din resa så att du kan välja platsbokning, välj andra sätt att färdas än kollektivtrafik och allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds. I första hand bör du välja andra sätt att transportera dig, som att gå, cykla eller ta egen bil. Undvik avgångar med trängsel.
  • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta
    Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning säkerställer att möten kan ske på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att säkerställa att den som uppvisar minsta symtom på covid-19 avstår från att träffas. Så länge inget förbud införts får besök på särskilda boenden för äldre göras. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19 här.