Method acting block

Under två veckor har Musikteater II arbetat med method acting, en teknik som hjälper skådespelaren att hitta sin trovärdighet i rollarbetet. Gästlärare under två veckor har Rune Jakobsson varit.