Kulturmöte Sverige-Syrien

Efter besök av folkhögskolan på Möllstorp var det dags att bjuda igen!