Kroppskännedom

Musikteaterskolan bjöd in Jonas Ahlberg som också undervisar på allmänna kursen. Det blev en spännande lektion om foten och benets muskulatur, om hur man kan hjälpa varandra med massage och hur man genom chi gong träning kan hitta kroppens mittlinje, sin egen fysiska balans, och utifrån den hämta alla sin rörelsekraft.