Kristina Hjelte visas på Himmelsberga

Enligt Eftervärlden- om och med Himmelsbergas konstsamlingar visa i konsthallen 22/6-31/7!

Under 2013 kommer Ölands Museum Himmelsberga göra en utställning med verk från museets konstsamling. Samlingen består idag av närmare 200 verk av konstnärer som representerar olika stilar och tipsepoker, olika historia och bakgrund där anknytning till Öland är den gemensamma nämnaren. Ett stort antal av konstverken har donerats till museet, antingen av konstnären själv eller av senare ägare. Andra är inköpta av museet i samband med olika utställningar, men samtliga har hamnat här med tanken att de, enskilt och som helhet, är värdefulla och viktiga att bevara tillgängligt för den så kallade eftervärlden.

http://www.himmelsbergamuseum.com