Konstskolan 2 presenterar: Nysningen

För att förbereda oss inför vår kommande slututställning på Kalmar konstmuseum hade vi en två timmar lång workshop där vi skapade en utställning av 15 verk. Workshopen var en övning i utställningsbyggnad, kommunikation och arbetsfördelning i grupper.
Nysning är ett reflexmönster som innebär en snabb utblåsning av luft ur mun och näsa. Nysningar framkallas vanligen genom retning av näsans nervceller. Nysningen är en av kroppens sätt att blåsa luftvägarna rena. Vi ser utställningen som en kollektiv nysning, oförutsägbar och kortvarig, ett sätt att rensa ut och lämna plats för nya projekt.