Konst1:ans individer presenterar varandra och året har börjat! Välkomna!!!!

(orden räcker inte till…)