Konst till matsal

Bygget av ny matsal och kök fortskrider. Fem konstnärer är inbjudna att komma med förslag på konst till matsalen. Vår vana trogen hämtar vi bra konstnärer från hela landet till vår skola. 1% av byggkostnaden sätts av till konst. I höst kommer några av förslagen att genomföras med sikte på att vara klara till invigningen vid årsskiftet. 
Vi ser med förväntan fram mot kommande skisspresentationer.

Ölands folkhögskola har i uppdrag att arbeta med konsten i hela landstinget. Ett uppdrag som också ger de studerande på konstskolan inblickar i hur man arbetar med offentliga konstuppdrag. Denna gång på mycket nära håll.

De konstnärer som fått skissuppdrag är

Joanna Thede www.joannathede.com

Bo Samuelsson www.bosamuelsson.se

Studio Murkla www.studiomurkla.se

Eva Beierheimer www.evabeierheimer.net

Jens Evaldsson www.sverigeskonstforeningar.nu/wp-content/uploads/2014/11/jecv.pdf