Kan jag plugga vidare efter att jag gått på allmän kurs?

Kan jag plugga vidare efter att jag gått på allmän kurs?

Ja, allmän kurs kan vara en väg till vidare studier. Folkhögskolans allmänna kurs är ett alternativ till Komvux. Här kan du läsa in ämnen som du saknar för grundläggande behörighet. Du kan också få ett studieomdöme, med ett studieomdöme kan du söka vidare till högra studier i folkhögskolekvoten. Det funkar lite annorlunda på folkhögskolan om du jämför med t ex gymnasiet där du får betyg. Här försöker vi reda ut hur begreppen och hur det funkar när du söker vidare

Grundläggande behörighet

På allmän kurs kan du få så kallad grundläggande behörighet och du läser ämnen som är gymnasiegemensamma. Med grundläggande behörighet kan du söka vidare till högskola eller till yrkeshögskola. En del högre utbildningar kräver också särskilda behörigheter, särskilda kurser förutom den grundläggande behörigheter. Hos oss på Ölands folkhögskola kan du läsa några kurser i matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia som särskilda behörigheter.

För att komma in på yrkeshögskola behöver du inte lika många kurser i din grundläggande behörighet. Men det kan också variera mellan olika yrkesutbildningar vad som krävs.

Ämnena är likadana som på gymnasiet, men du läser dem inte på samma sätt. Vi jobbar tematiskt, det betyder att vi väver ihop olika ämnen så att vi läser t ex svenska, historia och religion samtidigt. Därför kan du heller inte välja att bara läsa ett enstaka ämne hos oss. Kursen är en helhet.

Förutom olika ämneskurser för grundläggande behörighet ska du också uppfylla omfattningskravet för att kunna söka vidare. Omfattningskravet innebär att du har studerat motsvarande tre år på gymnasiet.

Studieomdöme

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme. Det är en bedömning av din studieförmåga som alla lärare gör tillsammans varje år.

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att gå allmän kurs.

Studieomdömet du får när omfattningskravet är uppfyllt och det använder du när du söker till högskola/universitet.

Studieomdömet – vad bedöms?

När dina lärare sätter studiomdömen går de efter de kriterier som Folkbildningsrådet slagit fast. Det är alltså samma kriterier på alla folkhögskolor. Det är en sjugradig skala som går från Mindre god studieförmåga (1) – Utmärkt studieförmåga (4). Det finns fyra kriterier och de är samma för alla folkhögskolor, fastslagna av folkbildningsrådet.

Kriterierna är:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

Du måste själv skicka in ditt behörighetsintyg/studieomdöme från folkhögskolan till Universitets- och högskolerådet, UHR, antagning.se eller till den som ordna din utbildning. om du söker till en yrkeshögskola. Intyget skickas alltså inte automatiskt.

Folkhögskolegruppen – en egen urvalsgrupp när du söker till högre studier

De som studerat på folkhögskolans allmänna kurs och söker med sitt studieomdöme, utgör en egen urvalsgrupp  — folkhögskolegruppen (BF). Då jämförs deltagare från allmän kurs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan, inte med de som t ex söker med sitt gymnasiegrupp.

Hur många platser finns det för dem som söker ur folkhögskolegruppen då? Ja, det beror lite på hur många som söker. Det är nämligen så att platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp.  Alltså är det så att ju fler sökande det är från folkhögskolan, ju fler platser går till sökande därifrån. Folkhögskolan är en liten utbildningsform jämfört med andra, så därför är också antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort.

Mer information: