Jakttorn och skogsarbete
Se alla bilder

Sapmiprojektet går vidare. Dagens arbete handlar om att uppleva ”den andres” perspektiv. I vårt fall handlar det om skogsägarna och jägarna. Vi har provar att såga ner och barka träd, för att tillverka redskap, samt byggt jakttorn utifrån en liten modell. Tornet kommer att förstärkas och bli en del av vårt utegym. Stockar av cypress kommer att bli utmärkta sittplatser vid grillplatsen, och i kåtan. Under kvällen kommer kåtan att flyttas och sättas upp på nytt. Vi börjar dagens arbete vid 13:00 för att kunna uppleva samebyn i mörker, när kvällen närmar sig.