Isolering

Det finns hus för alla
alla har någonstans att bo

alla finns någonstans
men det är inte ofta man
ser dem

alla har valt sin plats
och deras plats är helig