Hållbara halvtimmen är inspel i aktuella hållbarhetsfrågor, ur såväl globalt som lokalt perspektiv som Region Kalmar län anordnar i samarbete med bland andra Ölands folkhögskola. Denna vecka är temat biologisk mångfald.

Frukostseminariet syftar till ökad kunskap, engagemang samt reflektion över vår vardag som hur vi jobbar med hållbarhet. Vi som håller i seminarierna finns på Regionstab Hållbarhet och säkerhet, Ölands folkhögskola och Regional utvecklingsförvaltning.

Hållbara halvtimmen kan ses av alla medarbetare i Region Kalmar län.