Genomgång i källaren

Agnes visar sina installationer både i källaren och i projektrummet i Annexet.