Från Berlinbiennalen till Skogsby.

Kalmar konstmuseum i samarbete Ölands Folkhögskola avslutade igår en tvådagars konferens om konst i det offentliga rummet. Konferensen hölls på på Ölands Folkhögskola med en spännande talarlista som inbegrep ≈Åukasz Surowiec från Polen, just nu aktuell med ett verk på Berlinbiennalen: Berlin-Birkenau.

Bunker i Berlin med björkar härstammande från Auschwitz

Konferensen heter ”Do we really need yet another piece of public art?- Towards a new approach on art in public spaces” Bland talarna fanns också den välkände Lars Vilks som berättade om Arks och Nimis exempel på konst i det offentliga rummet.. Läs mer om talare och  innehåll>>