DANMARKS ARKITEKTSKOLA

Grattis Ellen (Basår Design), Simon (Konst II) och Amanda (Basår Design) som har gått vidare till provdagarna i Köpenhamn!