bild + dikt = sant

Konst 1 och Skrivarskolan arbetade med temat ”skal”. Alla skrev ner associationer till ordet, blandade grupper bildades. En gemensam bild tecknades av gruppen på ett stort vitt papper. Sedan bestämdes en ram: ett bokomlsag, bilder i boken och text, en färg (eller två). Redovisning sista dagen. Många skrivare gjorde bilder, och bildmänniskor skrev. Spännande!