Arbetet på IKEA fortsätter

Klockan 09:00 samlades Basåret och så började andra dagen på IKEA-varuhuset i Kalmar. En kort brief av inredaren Åsa och så var arbetet åter igång. Alla möbler som inte hann monteras igår, skruvades ihop. Alla garderobslösningar sattes in. Hyllsystem skruvades upp på väggarna. Lampor och belysning hängdes. Sladdar drogs. Luckor och dörrar riktades. De mest använda verktygen under dagen var tumstock, vattenpass och skruvdragare. Många platta paket har packats upp, vilket har genererat massor av skräp. Eftersom det är viktigt att alla rummen ser rena och snygga ut under byggnationen, har IKEAS källsortering fått upprepade besök.

Ett vanligt problem, som inredare på IKEA måste handskas med, är att varor är tillfälligt slut eller att nyheter inte hinner levereras i tid då ett visningsrum ska vara färdigställt. Denna verklighet har även flera av Basårets grupper fått uppleva. Många av grupperna arbetar just med nyheter, som troligtvis inte hinner komma innan fredag då rummen ska stå klara. I dialog med personalen har deltagarna fått hitta nya tillfälliga inredningslösningar som ger en likartad känsla som de tänkta produkterna skulle ha skapat. En liten utmaning. Vi håller dock tummarna att alla dessa nyheter hinner levereras i tid. Skulle så inte ske, kommer naturligtvis IKEA färdigställa rummen så fort varorna är på plats.  

Alla möbler och varor som ska användas i rummen måste också bokföras. Ett administrativt arbete som måste lämnas in efter varje dags slut. Allt för att personalen ska ha full kontroll på hur många varor som finns i lager.

En lång lärorik dag är till ända och inredningsvisionerna från vecka 9 börjar nu realiseras i sin helhet.