Är kärleken fri?

åÑr kärleken fri? Det är huvudfrågan i kampanjen Kärleken är fri (2014-2017) som vill synliggöra barns och ungdomars rätt till ett liv fritt från hot, våld och övergrepp. Att inte få välja fritt vem man vill vara ihop med eller att inte fritt få välja utbildning, fritid eller vänner inskränker på ens fri- och rättigheter som människa. Barn och unga behöver ha kunskap om sina rättigheter och veta var de ska vända sig om deras rättigheter kränks. 

Kärleken är fri spelades första gången på Folkteatern i Gävleborg 2014. Det är en av samarbetsparterna i det nationellta Arvsfondsprojektet ‚ÄùKärleken är fri‚Äù, vars syfte är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

Pjäsen är skriven av flera dramatiker som har använt sig av egna erfarenheter, intervjuer, rättegångsprotokoll med mera för att på olika sätt vrida och vända på frågan – åÑr kärleken fri? – sett ur ett hedersperspektiv. Texterna berör förbjuden kärlek och förälskelse, systerskap, vi pratar om värderingar, kön och rättigheter.

Premiär torsd 14 april kl 19.30. Spelas även fred 15 april kl 19.30 och lörd 16 april kl 19.00. 
Spelplats: Kalmar Teater
Förköp: Barometern, Kalmar