PROJEKT

Under året på dokumentärfilmskolan gör du sex filmer, men tema och antal projekt kan variera från år till år. Här berättar vi lite mer om återkommande projekt. Titta gärna på Elevfilmer för att se exempel på projekt!

PERSONPORTRÄTTET

Under första projektet gör du ett engagerande personporträtt på tio minuter där du själv bestämmer berättarstil. Vi startar projektet med att kolla på olika typer av personporträtt och har workshop i intervjuteknik, bildberättande, ljud och ljussättning.

CINEMA DIRECT – SCENER UR VERKLIGHETEN

Under det här projektet kommer du skildra en del av verkligheten genom att observera och registrera, men också regissera. Inför projektet ser vi en rad observerande filmer, både nya och gamla, som t.ex. D.A Pennebakers klassiker ”Don´t look back” från 1967 om Bob Dylan. Vi övar dessutom inspelningsteknik, regi, klippning m.m.

ESSÄFILMEN – DET PERSONLIGA BERÄTTANDET

Här får du göra en film om något du känner starkt för. Det kan vara något du vill förmedla, en åsikt, ett ställningstagande, en erfarenhet, en känsla eller ett stämningsläge. Det viktigaste är att du som filmare lämnar ditt eget avtryck i filmen. Inför projektet ser vi starka, egensinniga, utmanande och provocerande essäfilmer. Projektet är uppdelat i två delar, först har vi en workshop i kreativt skrivande med författaren, poeten och musikern Tove Folkesson, och sedan arbetar vi med  alternativt bildberättande tillsammans med en av våra huvudlärare.

DEN FRIA FILMEN

Här får du välja både ämnesval och stil helt fritt, den enda givna ramen är deadline. Till det här projektet har du nästan dubbelt så lång tid på dig att arbeta som i de tidigare projekten, men det innebär inte att filmen skall bli längre. Använd hellre din tid till noggrann research och efterarbete.

Inför sista projektet leder en producent en workshop i pitchning och produktionsutveckling. Sedan har vi en så kallad pitch för en filmkonsulent på Reaktor Sydost, som är ett regionalt filmresurscentrum. Under pitchen presenterar deltagarna sina filmidéer och Filmregion Sydost stödjer några av projekten med en summa pengar.