Dokumentärfilm­skolans Q&A
Ansök nu

Dokumentärfilmskolans Q&A

Vad är skillnaden mellan Dokumentärfilmskolan på plats och Dokumentärfilmskolan distans?
Dokumentärfilmskolan på plats ger möjlighet att förkovra sig inom filmskapande på heltid på Ölands folkhögskola. Det finns tillgång till utrustning, klipprum, arbete med olika lärare och utvecklar projekt med kurskamrater och möta andra kurser.

Dokumentärfilmskolan distans söker du om du redan har filmerfarenhet och har ett projekt du vill jobba med. Du är också van vid att jobba självständigt söker för att du vill ha ett sammanhang för att utveckla och bolla dina idéer och få löpande handledning. Du träffar din klass primärt online och ett 4 gånger fysiskt under året. Du måste använda egen utrustning för att göra projektet.

 

Vad innebär diplomet för mig när jag söker mig vidare ut i världen?
Ett diplom från Dokumentärfilmskolan innebär att du kan genomföra ett projekt och har gedigna kunskaper om hela produktionsprocessen. Du har kunskaper i ett flertal medierelaterade program och kan använda de i praktiken för att genomföra dina projekt. Det ökar dina möjligheter att komma in i branschen och komma in på både yrkeshögskolor och konstnärliga högskolor.

 

Hur många deltagare brukar få komma vidare på högre konstnärliga utbildningar?
I snitt brukar mer än hälften komma in på de utbildningar de söker direkt efter första året. Chanserna ökar med tiden om deltagarna fortsätter göra film på egen hand, eller jobbar i branschen.

 

Vad brukar deltagare göra efter utbildningen?
Det är en stor variation i vad våra deltagare gör efter året med oss på Öland. Vissa söker andra folkhögskoleutbildningar där de kan utforska skrivandet, spelfilm, teater eller konst. Yrkesutbildningar är populära hos våra deltagare som känner att de vill satsa på klippning eller ljud. De som redan har en filmidé som de vill utveckla söker vår Distanskurs eller andra folkhögskolor där de kan genast fortsätta jobba vidare med den under det kommande året. Konstnärliga högskolor som Stockholms Dramatiska Högskolan, Konsthögskolan, Valand eller Danska Filmskolan är också populära.

 

Jag jobbat flera år och vill nu förkovra mig inom dokumentärfilm. Finns det utrymme för mig på kursen?
Folkhögskolemodellen fungerar bäst när det finns en stor ålderskillnad och mångfald i klassen. Detta ger stort utrymme för både utveckling och utbyte mellan deltagarna, men även med våra lärare som kommer från yrkeslivet och uppskattar när det är högt i tak i klassrummet. Förmågan att kunna samspela med olika perspektiv och utgångspunkter är grunden för utveckling av den egna berättarstilen och förståelsen av världen och det sker bäst när olika perspektiv möts i kreativa skapandeprocesser.

 

Varför kallas elever på en folkhögskola för deltagare och inte för studenter eller elever?
Folkhögskolemodellen handlar om samarbete, samskapande och deltagande. Deltagande och närvaro är stommen för att få ut det som skolan erbjuder och är avgörande för en bra utbildningserfarenhet för både enskilda deltagare och klassen. Många av övningarna bygger på grupparbete och samspel med andra i både kortare och mer långsiktigt tempo. Varje övning har både hårda/tekniska läromål och mjuka/personliga utvecklingsmål som förmåga att samarbeta och tänka utanför lådan och reflektera över arbetet som deltagaren är del av.

 

Vad är folkhögskolan utbildningsmodell?
Folkhögskolemodellen skiljer sig från andra utbildningar då inlärningsprocessen bygger på deltagarens egna drivkraft, nyfikenhet och öppenhet för processer. Det kan kännas obekant och ovant i början de flesta är vana vid ett mer styrt betygformat kunskapsvalidering. Genom fokus på samtal och kreativa grupprocesser får deltagaren chansen att hitta och utveckla sina styrkor och talanger men också möta sina inlärningshinder.

 

Vad är skillanden mellan en folkhögskoleutbildning och andra utbildningar?
Folkhöskolan erbjuder deltagaren chansen att hitta sin väg och sätt och inlärningsmetod. Deltagaren kan lägga stort fokus på att hitta sin talang och passion och utvecklas i det sociala samspelet med andra. Det är praktisktbaserade utbildningar med fokus på processen och på det viset har aspekt av vad både yrkesutbildningar och högskolor erbjuder. Den jobbar med hela människan och ser deltagaren som en integral del av sin egen utvecklings- och inlärningsprocess.

 

Vad händer om folkhögskolemodellen inte passar mig?
Skolan har ett team som kan stödja deltagaren för att se hur de kan orientera sig på skolan och livet. Utöver de kursansvariga lärare som följer deltagarna i deras inlärning, så finns det också specialpedagoger, psykolog, studievägledare,  boendestödjare. Vår rektor och biträdande rektor är också nära inblandade i deltagaren välmående och anpassning till skolan.

 

Vad innebär det att bo på internatet?
Skolan erbjuder möjlighet för deltagare att bo på plats. Detta ger deltagaren möjlighet att satsa på sin utbildning och utveckling på heltid. Det innebär också att det finns vissa regler som behöver följas för att garantera allas trivsel. I många fall delar deltagare rum och boenden och behöver ta hand om gemensamma utrymmen som kök och toaletter. Det är viktigt att ta hand om boendet och hålla det rent och det finns också städpersonal som göra storstädningar på regelbunden basis. Vi har alkoholförbud på skolan. Det bästa med boendet på internat är möjligheten att umgås och lära känna flera personer på skolan och ha full tillgång till alla skolans fritidsaktiviteter.

 

Vad kan deltagaren göra mer på skolan utöver att gå på kursen?
Vi håller Open space workshops i början av året där deltagare kan skapa och gå med i olika fritidsgrupper och aktivteter. Det finns möjlighet att lära sig bla måla, teckna, vara med i skrivarklubb, filmklubb, göra podcasts, använda sig av trä och keramikverkstaden, sticka, hålla på med motionsträning. Vi har även ett deltagarcafé för kvällsaktiviteter med tillgång till deltagarkök, sällskapspel, pingis och biljard.