Kursansvariga på Aktion för hållbar utveckling

Mathieu Vrijman, konstnär, aktivist, pedagog och en av de drivande bakom konst- och jordbruksinitiativet Kultivator, med bland annat integration, DIY, off grid living och internationella projekt som specialintresse.

Maria Lindmark, ekologisk odlare, ekofilosof, jordbrukshistoriker och politiker, med lång erfarenhet av egen ekologisk odling,  politisk påverkan och projektledning.