SCENKONSTSKOLAN I

Scenkonstskolan I erbjuder en grundläggande inblick i skådespeleri med träning av olika tekniker och metoder för att fördjupa närvaro, fokus, rollgestaltning, publikmöte, förmågan att förstå och förmedla en text etc.

Vi lägger särskild vikt i att blanda in dans, sång och musik i gestaltningsarbetet för att hitta moderna och intressanta uttrycksformer.

Inom dansen fokuserar vi på Modern dans men prövar också på andra former såsom street, jazz, show etc,

Ensemblesång och musik i teori och praktik ser vi fortfarande som viktiga kunskaper inom scenkonsten.

Vi erbjuder också individuella sånglektioner i begränsad omfattning.

Hälften av kursen består av lektioner i scenframställning (där ingår även teaterhistoria och övrig teori), och den andra hälften av undervisning i dans, musik och sång.

Vi på Scenkonstskolan – Ölands Folkhögskola vill arbeta för en scenkonst där medvetna scenkonstnärer vet vad de gör och varför. Vi som pedagoger vill stimulera dig som deltagare till en medvetenhet om hantverket och uppmuntra din vilja att utvecklas och att verkligen vilja förmedla något till någon.

Redan under första året finns möjligheter att i mindre skala pröva på andra uppgifter som att skriva manus, skapa koreografi, komponera musik, scenografi, produktion etc. men tonvikten ligger på din utveckling på scenen. Vi tror att grunden finns där även för scenkonstens övriga yrken: Förståelsen för och kunskapen om det som faktiskt sker på scenen, med scenkonstnärens kropp och röst.

Förutom träningen i olika tekniker och metoder gör vi också en stor och flera mindre produktioner där du får möta en publik.

Välkommen att utvecklas tillsammans med oss på Scenkonstskolan – Ölands Folkhögskola.

Hela kurstiden är 38 veckor under augusti-maj.

Vill du veta mer om kursen? Ring gärna eller maila till Mia Nilsson som är kursansvarig.

mia.nilsson@olandsfolkhogskola.se

070 480 71 26

Ansök nu