LÄRARE

Alla våra lärare är själva verksamma inom sina yrkesområden. Du tillbringar alltså dagarna tillsammans med konstnärer, illustratörer, designers och skulptörer som också är lärare.

KRISTINA HJELTE

Kursansvarig, Konstskolan 1

Konstnär, målare och grafiker. Är en aktiv etablerad konstnär med en 30-årig verksamhet av utställningar och offentliga utsmyckningar. Hon har fått flera stipendier och priser. Utbildad vid Konstfack och har en fil kand i konstvetenskap vid Stockholms Universitet. Har även läst designpedagogik och högskolepedagogik. I samarbete med Statens Kulturråd och Kalmar Konstmuseum byggde hon upp Konstkonsulentverksamheten i Kalmar län och verkade som konstkonsulent. Har varit ordförande i KRO Småland (konstnärernas riksorganisation). Arbetar också som universitetsadjunkt i konst och designhistoria vid Designprogrammet på Linnéuniversitetet.

SOFIA SUNDBERG

Kursansvarig, Konstskolan I
Sofia Sundberg är konstnär och arbetar gränsöverskridande. Har en magisterexamen i fri konst från Malmö Konsthögskola. Just nu arbetar hon med en helhetsgestaltning av gruvstadsparken i Kiruna. Staden måste flyttas på grund av markdeformationer från gruvbrytningen. Parken är tänkt som en fredad zon mellan staden och gruvan.  Parken som är på 64 hektar måste så småningom flytta och därför vara flyttbar.

www.sofiasundberg.com

GÄSTLÄRARE

Exempel på gästlärare under senaste åren

Sara-Vide Ericsson
Carl Lind
Jens Evaldsson
Christian Andersson
Anna Ekman
Runo Lagomarsino
Kristina Matosuch
Leif holmstrand
Alison Gerber
Petra Bauer
Lisa Rydberg
Mats Adelman
Kicken Ericson
Helle Kvamme
Malin Lindmark-Wrijman, Kultivator
Lina Selander
Katrin von Maltzahn
Arijana Kajfes
Carina Gunnars
Per Hasselberg, Konsthall C
Magnus Pettersson
Oscar Guermoche
Tuija Lindström
Dorinel Marc
Bengt Olof Johansson
Stanislaw Przbylski
Mika Korhonen