SÅ HÄR ARBETAR VI PÅ KONSTSKOLAN

På konstutbildningen arbetar vi i block om 1-2 veckor där vi studerar ett ämne i taget. Vi börjar ett nytt block med teori som du därefter får tillämpa praktiskt. Projektarbeten varvas med konststudier och teori om vartannat. Vi bjuder regelbundet in gästlärare och föreläsare som alla arbetar med konst på olika sätt. Tillsammans åker vi gärna på studiebesök eller besöker museer och utställningar. 

ÖPPET FÖR KONST OCH KREATIVITET

Vi arbetar tematiskt och berättande i ett givet sammanhang med en given uppgift. Detta ger dig en ny möjlighet att hitta ditt eget sett att uttrycka dig på. Vi strävar mot ett tillåtande klimat i genomgångar och diskussioner. Ett samtal om konst kan föras på många ”dialekter” och vi vill att alla ska komma till tals.

Du har möjlighet att arbeta med egna fördjupningar med individuell handledning under projektperioder. Vi arbetar också i workshops individuellt och i grupp. Du kommer att undervisas av etablerade konstnärer mellan 8.30 och 14.30. Du arbetar självständigt när det inte är schemalagda aktiviteter. Lokalerna är tillgängliga dygnet runt. Vi som jobbar på konstskolan står för olika konstnärliga synsätt, alltifrån ett klassiskt/traditionellt till ett mer konceptuellt/idébaserat. Samtliga lärare är verksamma konstnärer med en konstnärlig högskoleutbildning. Du får också hjälp med att sammanställa dina arbetsprover för vidare studier på högre konstskolor. I nuläget finns elever från Ölands konstskola på de flesta konsthögskolor i Sverige.

STUDERA KONST PÅ NYA PLATSER

Du studerar konst och kulturhistoria genom föreläsningar, studiebesök och övningar. Du producerar också en workbook som ger dig en personlig relation till konsthistorien liksom i samtiden. Detta ger dig kunskaper för att på ett självständigt sätt kunna ta del i konst- och kulturlivet.