Priser på TellUs filmfestival

Den 30 september var filmare och filmintresserade från hela Filmregion Sydost (Blekinge, Kronoberg och Kalmar)…