Arbetssätt
Ansök nu

ATT ARBETA DOKUMENTÄRT ÄR EN PROCESS

Dokumentärfilmskursen bygger till stor del på det filmprojekt du tänker arbeta med under läsåret. Kursen är en distanskurs där du framförallt utvecklas och arbetar självständigt med en film i nära samråd med lärare och övriga deltagare. Vi arbetar processbaserat fram mot filmen.
Du ansöker till kursen med en filmidé eller med en redan påbörjad film som behöver utvecklas vidare. Tillsammans med de andra deltagarna arbetar du enskilt och tillsammans med din film. Av lärarna och inbjudna gäster får du regelbunden feedback.

Vid våra gemensamma träffar under året både på Öland och i Stockholm arbetar vi med metoden att ni själva visar work in progress av era filmer på gång. Du arbetar fram frågeställningar och visar delar av ditt arbete under dessa träffar för resten av klassen och lärarna. Allt för att öppna upp för och ge och få så många nya värdefulla infallsvinklar och ideér för att kunna genomföra just din film.

GEMENSAM FÖRSTA TRÄFF PÅ ÖLAND

Vi börjar med en gemensam träff på Ölands folkhögskola. Du lär då känna de andra deltagarna, lärarna och du presenterar dig och din filmidé. Vi diskuterar de kommande filmprojekten och drar upp riktlinjer för en hållbart schema och läsår. Vi går igenom upplägget för kursen. Genom att visa andra dokumentärfilmer under kursen hoppas vi kunna ge er inspiration och få möjligheten till filmanalys. Vi diskuterar hur vi kan lära oss av varandras  och andras filmarbete och val som leder fram till en film.

INSPIRATION TILL KREATIVT ARBETE

Genom att blanda teori med praktiskt arbete, ger vi dig värdefulla verktyg för att fördjupa dina kunskaper inom dokumentärfilmsarbete. Vilka filmer kan vara inspirerande för dig att se? Vad behöver du utveckla? Behöver du fördjupa dina tekniska färdigheter? Öva mera på kamera eller ljud. Din handledare möter dig på den nivå du befinner dig och stödjer dig, och din film i din egen utveckling mot en egen film.

HANDLEDNING AV DOKUMENTÄRFILMARE

Under läsårets gång har du regelbunden kontakt med din huvudlärare/handledare. Du får också arbeta nära en annan kursdeltagare som vi under året kallar buddy. Detta arbete syftar framförallt till att både förstå sin egen process men samtidigt få kika in i någon annans huvud och metod för att göra en film. Vi byter Buddygrupper regelbundet, på så vis hinner alla under året få arbeta med varandra och få ta del av varandras filmprocesser. Något som utvecklar ens egen film och tänkande på ett korsbefruktande vis.

Kursen har också en egen diskussionsgrupp som du alltid har tillgång till online. Här lägger vi upp intressanta idéer. Och vi ger er tips på vad som sker och är på gång. Under Tempo Dokumentärfestival ses vi hela klassen i Stockholm och ser dokumentärfilm och går på seminarier och ser work in progress tillsammans. Ett av målen med kursen är att skapa en så färdig film som möjligt som du kan nå ut med. Därför är det viktigt att under året att arbeta fram en tydlig plan för filmen. Vilken målgrupp har filmen? Vilka möjligheter finns att få filmen visad? Vilken publik vänder sig filmen till. Hur tänker du nå ut?

ANSÖK OCH ARBETA GÄRNA TILLSAMMANS

Vi ser gärna att du söker tillsammans med en annan sökande och med samma filmprojekt. Att arbeta med dokumentärfilm kan bli ensamt. Erfarenheten är att du hinner arbeta mycket närmare ditt mål, en färdig film om ni är två eller flera som arbetar tillsammans.

Detta för att filmer som haft flera upphovspersoner ofta kommer längre under läsåret. Och inte minst i filmbranschen arbetar vi oftast tillsammans och på olika funktioner vid en filminspelning och mot målet en färdig film. Vi tror också på att filmerna tillåts växa mera av att vi behöver definiera, problematisera och lösa filmen tillsamman. Med olika perspektiv och erfarenheter växer våra filmer mer.

VARMT VÄLKOMNA MED DIN/ER ANSÖKAN