Arbetssätt thumbAnsök nu

VAD VILL DU GÖRA FÖR TYP AV DOKUMENTÄRFILM?

Dokumentärfilmskursen bygger till stor del på det filmprojekt du tänker arbeta med. Du kommer att göra en utförlig projektbeskrivning och inspelningsplan. Frågor som du kommer att ta ställning till: Hur mycket research kräver projektet? Hur ska filmen berättas? Vilken stil tänker du dig? Hur fördjupar du bildberättandet? Hur gestaltar du temat i din film? Hur lång inspelningstid kräver projektet? Hur strukturerar du ditt material för att skapa en intressant och engagerande berättelse? 

GEMENSAM TRÄFF PÅ DOKUMENTÄRSKOLAN

Vi börjar med en gemensam träff på Ölands folkhögskola. Du lär känna de andra deltagarna, vi diskuterar de kommande filmprojekten och drar upp riktlinjer för en projektplan. Vi går igenom upplägget av kursen. Tillsammans ser vi inspirerande dokumentärfilm, analyserar och diskuterar hur vi kan lära oss av andras arbete.

INSPIRATION TILL KREATIVT ARBETE

Genom att blanda teori med praktiskt arbete, ger vi dig värdefulla verktyg för att fördjupa dina kunskaper inom dokumentärfilmsproduktion. Vilka filmer kan vara inspirerande för dig att se? Behöver du fördjupa dina tekniska färdigheter? Öva kamera, ljud, ljussättning eller mer kunskaper i olika dataprogram? Din handledare möter dig på den nivå du befinner dig och stödjer dig i din utveckling. Till kursen hör kurslitteratur i allt från filmiskt berättande till musikrättigheter, komprimering och filformat.

WORKSHOPS MED DOKUMENTÄRFILMSKOLAN 1 ÅR.

Du har möjlighet att under terminen vara med på workshops (2-5 dagar) som ingår i Dokumentärfilmskolans 1-åriga kurs, då tar vi upp ämnen som till exempel projektutveckling, processintervju och animation.

På skolan finns en professionell ljudstudio. Här har du möjlighet att ljudlägga och mixa din film. Skolan erbjuder en intensivkurs på en dag som introduktion till ljudstudion. I ljudstudion arbetar vi i programmen Pro Tools och Izotope RX Advanced.

HANDLEDNING AV DOKUMENTÄRFILMARE

Under terminens gång har du varje vecka kontakt med din handledare. Kursen har också en egen diskussionsgrupp du alltid har tillgång till online.

I mitten av terminen har vi den andra gemensamma träffen. Till den bjuder vi in en filmproducent eller klippare för att ge er inspiration i ert arbete.

Ett av målen med kursen är att skapa en färdig film som du kan nå ut med. Därför är det viktigt att även arbeta med en distributionsplan för filmen. Vilka möjligheter finns att få filmen spridd? Vilken publik vänder sig filmen till och hur når du den?

thumbAnsök nu