KONSTSKOLAN II, EN UTVECKLANDE KONSTUTBILDNING

Läsåret på Ölands Konstskola II består av en blandning av teori, praktiskt gestaltande arbete, seminarier, workshops, möten med lärare, gästlärare och andra studerande. 
 Året i ateljéerna på Ölands Konstskola II är ett år då du kan utveckla och fördjupa de kunskaper och erfarenheter du gjort i det förberedande år du gått på Ölands konstskola I eller motsvarande konstutbildning.

WORKSHOPS, GÄSTLÄRARE, VERKSTÄDER

För att du ska få en så varierande konstutbildning som möjligt, bjuder vi in olika verksamma konstnärer. Förutom din egna ateljé har du tillgång till olika verkstäder där du kan arbeta i trä, gips, grafik, metall, ljudstudio, animation med mera.

En stor tillgång hos oss är möjligheten till samarbeten med andra linjer. Tillsammans med Konstskolan I har vi föreläsningar, gemensamma genomgångar och workshops, och med Dokumentärfilm-skolan har vi t.ex filmseminarier. Det och många andra givande samarbeten kommer att uppstå under tiden du studerar konst hos oss. Det finns naturligtvis utrymme för att du själv genomför andra typer av samarbeten inom och utanför konstskolans kursgränser.

STUDIERESA, PORTFOLIO, UTSTÄLLNINGAR

Varje år på hösten genomför vi en studieresa till en spännande plats för att se på konst. Läsåret 2019-2020 gick resan till Berlin och Venedig. Du kommer ha crash-workshop i skulpturen och pröva metoder en inte trodde var möjliga.. Du kommer lära dig skriva ett eget Artist Statement och mot slutet av terminen genomför du även ett större utställningsprojekt tillsammans med dina klasskamrater. I tillägg till mycket annat.

På våren kommer du få ihop en fantastisk portfolio! som gör att du kan söka vidare till konsthögskolor eller andra lärosäten. Du kommer ha stora chanser att ta dig vidare efter ditt år hos oss. Du kommer ha din examensutställning på en riktig konstinstitution – Kalmar konstmuseum!