Arbetssätt på Konstskolan II
Se alla bilder Ansök nu

KONSTSKOLAN II, EN UTVECKLANDE KONSTUTBILDNING

Läsåret på Ölands Konstskola II består av en blandning av teori, praktiskt gestaltande arbete, seminarier, workshops, möten med lärare, gästlärare och andra studerande. Ett år på Konstskolan II ger dig möjlighet att utvecklas och fördjupa kunskaper och erfarenheter från ditt första förberedande år.

Kreativt arbete

Vi arbetar med gemensamt och deltagarbaserat inflytande både på kursen och hela skolan. Alla på Konstskolan II får egen ateljé och erbjuds intro kurser till de olika verkstäderna på skolan. Verkstäderna och ateljéerna är tillgängliga dygnet runt. Vi lägger stor vikt på den kommunikativa delen av din utveckling genom det visuella arbetet. Genom kontinuerlig handledning ser vi till att du utvecklar din kritiska blick genom grupp-och ateljésamtal. Här får du forma ditt visuella språk som förankras i processinriktat arbete.

Workshops och gästlärare

Kursens syfte är att ge dig fördjupade praktiska som teoretiska kunskaper genom lärarhandledning för att lägga grund till ett självständigt skapande. Vi är två verksamma konstnärer som är kursansvariga och som kontinuerligt följer dig och din personliga utveckling. För att du ska få en så varierande konstutbildning som möjligt, bjuder vi under året även in ett flertal verksamma konstnärer som gästlärare.

Under året på Konstskolan II kommer du få ta del av en mängd olika kurser. Hösten inleds bland annat av en crasch-workshop i skolans verkstäder där du får pröva på olika material och metoder för att kunna fortsätta med ditt kreativt arbete. Du kommer även lära dig skriva ett artist statement och göra en portfolio för att söka vidare till högre utbildningar inom konst eller andra kreativa utbildningar.

En stor tillgång hos oss är möjligheten till samarbeten med andra linjer. Tillsammans med Konstskolan I har vi föreläsningar, gemensamma genomgångar och workshops, och med Dokumentärfilm-skolan har vi t.ex filmseminarier. Det och många andra givande samarbeten kommer att uppstå under tiden du studerar konst hos oss. Det finns naturligtvis utrymme för att du själv genomför andra typer av samarbeten inom och utanför konstskolans kursgränser.

Studieresa och utställningar

Varje år på hösten genomför vi en studieresa till en spännande plats för att se på konst. Vi besöker konsthallar, gallerier och träffar lokala konstnärer. Läsåret 2023-2024 gick resan till Berlin och dessförinnan till Köpenhamn, Venedig, Kassel med flera.

Varje termin avslutas med en större utställning utanför skolans lokaler, samt en slututställning i samarbete med Kalmar Konstmuseum.