KONSTSKOLAN II, EN UTVECKLANDE KONSTUTBILDNING

Läsåret på Ölands Konstskola II består av en blandning av teori, praktiskt gestaltande arbete, seminarier, workshops, möten med lärare, gästlärare och andra studerande. 
 Året i ateljéerna på Ölands Konstskola II är ett år då du kan utveckla och fördjupa de kunskaper och erfarenheter du gjort i det förberedande år du gått på Ölands konstskola I eller motsvarande konstutbildning.

KONSTSKOLAN SAMARBETAR MED BRANSCHEN

För att du ska få en så varierande konstutbildning som möjligt, bjuder vi in verksamma gästlärare från branschen. Tillsammans med våra fasta lärare får du olika förhållningssätt till den samtida konsten. Du har under tiden du studerar konst tillgång till verkstäder och att arbeta i trä, gips, grafik, metall, ljudstudio, animation med mera.

En stor tillgång hos oss är möjligheten till samarbeten med andra linjer. Tillsammans med Konstskolan I gör vi workshops och med Dokumentärfilmskolan har vi filmseminarier. Det och många andra givande samarbeten kommer att uppstå under tiden du studerar konst hos oss. Det finns naturligtvis utrymme för att du själv genomför andra typer av samarbeten inom och utanför konstskolans kursgränser.

STUDERA KONST UNDER INSPIRERANDE STUDIERESOR

Varje år på hösten genomför vi en längre studieresa för att se på inspirerande konst eller arbeta med ett spännande projekt.

På våren schemalägger vi tid för vägledning under färdigställandet av arbetsprover för vidare studier av konst på konsthögskolor.
Vi genomför också en stor examensutställning på Kalmar Konstmuseum. Vi har ett gott samarbete med detta mycket uppmärksammade konstmuseum. Du får då erfarenheter i kontakten med konstvärlden och tillgång till aktuella konstnärers föreläsningar och gästspel hos oss.

thumbAnsök nu