Skogsträdgården på Ölands folkhögskola

Skogsträdgården på Ölands folkhögskola

Följ med på en vandring genom Ölands folkhögskolas nyanlagda skogsträdgård och lär dig mer om fördelarna med att varva träd och buskar med andra grödor och att satsa mer på perenner än ettåriga växter. Med en skogsträdgårdsodling blir inte bara matproduktionen mer klimatsmart och uthållig – den skapar också ett större utrymme för biologisk mångfald. Oavsett om du är intresserad av hållbar odling, eller är en vanlig trädgårdsamatör, utlovas mängder av tips och ögonöppnande infallsvinklar på odling!

Maria Lindmark är hållbarhetsombud och lärare i svenska vid Ölands folkhögskola. Hon är också en av initiativtagarna till kurserna Aktion för hållbar utveckling och Allmän kurs – fördjupning, som arbetar med stort fokus på Agenda 2030 och de globala målen. Maria har också ägnat sig åt ekologisk odling och undervisat på Capellagårdens trädgårdsutbildning.