Insekter och insikter från Station Linné

Insekter och insikter från Station Linné

Följ med på en rundvandring på Station Linné, en öländsk forskningsstation som just nu spelar en nyckelroll i kartläggandet av biologisk mångfald, både i Sverige och i världen. Sorterandet av insekter har lett till att ungefär tvåtusen insektsarter har kunnat läggas till den svenska insektsfaunan, och av dessa är dessutom nästan hälften nya för vetenskapen.

Dave Karlsson är  platschef vid Station Linné, en biologisk forskningsstation som ligger bara 800 meter söder om Ölands folkhögskola. Dave är entomolog och forskare inom det svenska Malaisefälleprojektet (SMTP). Han har regelbundet medverkat i Naturmorgon i P1 och blev år 2017 utsedd till Årets ölänning.