Antagningen till Allmän kurs
Ansök nu

SÅ HÄR GÅR ANTAGNINGEN TILL

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller följande krav.

KRAV FÖR ANTAGNING

  • du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar
  • du ska ha skickat in en komplett ansökan i tid
  • för att söka Allmän kurs på gymnasienivå ska du ha en godkänd grundskoleutbildning (godkänt i Sv/Sva, Eng, Ma, Sh från årskurs 9).
  • skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen

URVALSKRITERIER – HUR VÄLJER SKOLAN VILKA SOM FÅR PLATS?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan antar de som:

  • har påbörjat en allmän kurs på Ölands folkhögskola,  samt har god närvaro och betalat sina räkningar
  • har störst behov av allmän kurs
  • om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola

Så här går ansökan till

Du fyller i ansökan som finns här.

DU BIFOGAR:

  • betyg från grundskola och gymnasium eller motsvarande
  • namn och telefonnummer till referenspersoner
  • personlig text

Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan.

ANTAGNINGEN INFÖR NÄSTA LÄSÅR HAR STARTAT. VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid så att vi har den när det är dags för antagning inför det nya läsåret. Vi börjar skicka ut antagningsbesked så snart vi gått igenom din ansökan och ringt referenser.

Senast två veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du har blivit antagen, står på reservplats eller ej är antagen. Du kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). Om du inte gör det meddelar vi att du inte kan bli antagen.

Vi tar även emot ansökningar under sommaren och antar i mån av plats.

Beslut om antagning fattas av kursansvarig. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor.