Antropocen – människans tidsålder?

Antropocen – människans tidsålder?

Antropocen betyder människans tidsålder, och är ett begrepp som börjat användas för att beskriva den nya geologiska epok vi befinner oss i. Vår moderna livsstil kräver allt mer energi och resurser. Vi lever utanför de planetära gränserna där jorden ges chans att återhämta sig och börjar nu se konsekvenserna av det i form av bland annat klimatförändringar, förhöjd medeltemperatur, förlust av biologisk mångfald, och vattenbrist. För första gången tycks en ny geologisk epok inträda där en ensam art – människan – på djupet tycks påverka förhållandena på jorden. Men är det verkligen mänskligheten som bär ansvaret? Är förändringarna mänskliga eller sociogena? Ta del av denna tankeväckande föreläsning som utmanar många av de gängse uppfattningarna om hur världen fungerar, eller snarare skulle kunna fungera.

Elin Stenberg Brate är lärare i svenska och engelska på Ölands folkhögskola. Hon är en av initiativtagarna till Allmän kurs – fördjupning på Ölands folkhögskola. En kurs som arbetar med stort fokus på Agenda 2030 och de globala målen. Elin är också hållbarhetsombud, fortbildare i Agenda 2030 för folkhögskolor och studerar på masterprogrammet Education for Sustainable Development på Göteborgs universitet.