Workshop i färggrafik imageSe alla bilder

WORKSHOP I FÄRGGRAFIK 1–5 JULI

Den flytande världen.

OBS! KURSEN ÄR FULLTECKNAD.

Vi arbetar med färggrafik med inspiration från associationsövningar, varandra, mikro- och makrovärlden. Vi prövar på olika tryckmetoder som collografi, viscositetstryck med olika övervalsningar och experimenterar även med enklare fotoöverföringar

KOSTNAD

3 905 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 625 kr.

KURSANSVARIG

Kristina Hjelte, konstnär, grafiker, målare, och med en fil. kand. i konstvetenskap. Hon har varit verksam som bildkonstnär sedan 1979. Kristina har varit konstkonsult i Kalmar län, är utbildad vid Konstfack och arbetar med Konstskolan på Ölands folkhögskola samt arbetat som universitetsadjunkt på Designprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar.