Workshop i färg­grafik
Se alla bilder

WORKSHOP I FÄRGGRAFIK
24 – 28 JUNI

Den flytande världen.

KURSEN ÄR REDAN FULLTECKNAD OCH RESERVLISTAN LÅNG. VI HAR DÄRFÖR VALT ATT TA BORT KURSEN SOM MÖJLIG ATT ANSÖKA TILL. SKULLE AVHOPP GÖRA ATT RESERVLISTAN KRYMPER AVSEVÄRT ÖPPNAS ANSÖKNINGEN UPP IGEN!

Vi arbetar med färggrafik med inspiration från associationsövningar, varandra, insikter och utsikter. Vi prövar på olika tryckmetoder som collografi, viscositetstryck med olika övervalsningar och experimenterar även med enklare fotoöverföringar.

KOSTNAD

5 275 kr. Vill du inte bo på skolan kostar kursen 3 475 kr.

KURSANSVARIG

Kristina Hjelte, konstnär, grafiker, målare, och med en fil. kand. i konstvetenskap. Hon har varit verksam som bildkonstnär sedan 1979. Kristina har varit konstkonsult i Kalmar län, är utbildad vid Konstfack och arbetar med Konstskolan på Ölands folkhögskola samt arbetat som universitetsadjunkt på Designprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar.