Insikter om insekter
Se alla bilder Ansök nu

INSIKTER OM INSEKTER
15 – 19 JUNI

Välkomna till en kurs för dig som är nyfiken på insekter!

KURSEN ÄR REDAN FULLTECKNAD OCH RESERVLISTAN LÅNG. VI HAR DÄRFÖR VALT ATT TA BORT KURSEN SOM MÖJLIG ATT ANSÖKA TILL. SKULLE AVHOPP GÖRA ATT RESERVLISTAN KRYMPER AVSEVÄRT ÖPPNAS ANSÖKNINGEN UPP IGEN!

Under fem härliga dagar på Öland i mitten av juni när mångfalden av insekter kanske är som störst hinner vi bekanta oss med några av de över 33 000 insektsarter som förekommer i vårt land. Föreläsningar och övningar i insamlingstekniker samt artbestämning varvas med exkursioner, däribland en kvällsutflykt för att i lampsken studera nattaktiva insekter. Under kursen får du lära dig känna igen våra vanligaste insektsordningar och erhåller baskunskaper i entomologi, samtidigt som det blir ett engagerat utforskande av den härliga biologiska mångfald som bidrar till Ölands särart.

KOSTNAD

4 775 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 975 kr.

KURSANSVARIG

Dave Karlsson och Pav Johnsson (se kursen Vårfåglar – nybörjare). Dave är en passionerad insektsforskare som till vardags studerar steklar och är stationschef vid Station Linné på Öland. Här arbetar han i det Svenska Malaisefälleprojektet, ett forskningsprojekt som funnit över 2 000 nya insektsarter för landet, varav hälften helt nya för vetenskapen. 2017 tilldelades Dave det ärofyllda priset ”Årets ölänning” och 2019 var det Pavs tur. Medverkar på kursen gör även insektsforskaren Mårten Klinth från Station Linné.