Botanikkurs på Öland
Se alla bilder Ansök nu

BOTANIKKURS PÅ ÖLAND
15 – 19 JUNI

Bekanta dig med vanliga och ovanliga växter på Ölands alvar, naturbetesmarker och skogar.

KURSEN ÄR FULLTECKNAD, MEN RESERVLISTAN ÄR ÄN SÅ LÄNGE KORT OCH DET GÅR FORTFARANDE BRA ATT SÖKA TILL KURSEN.

Välkommen till en fem dagar lång kurs där du får lära dig hur du känner igen olika växtfamiljer och hur du kan nyckla dig fram till en bestämd art. Du kommer få fördjupad kännedom om vilka arter man kan förvänta sig finna på en kalkrik torräng, fuktäng eller i en ädellövskog. Inga förkunskaper krävs men du behöver ha lupp (en enkel fungerar bra) och en flora du känner dig bekväm med*.

Vi kommer både ha teori inomhus men förstås dagligen exkursioner i närområdet, kanske även längre iväg någon dag. Bra fotbeklädnad och kläder anpassade efter vädret behövs.

* Observera att många växter på Öland är så pass unika att de inte alltid tas upp i de floror som ska täcka hela Sverige. Nordens flora av Stenberg & Mossberg tar upp alla arter i Norden men är inget du tar med ut i fält men kan vara bra att ha som uppslagsverk. Tidigare upplagor fungerar också bra och finns ofta billigt på antikvariat (då som Den nordiska floran).

KOSTNAD

4 775 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 975 kr.

KURSANSVARIG

Ulla-Britt Andersson, ordförande i Ölands Botaniska Förening. Ulla-Britt jobbade tidigare som läkare, men idag tar botaniken upp all tid. Sen många år tillbaka leder Ulla-Britt arbetet med bokverket Ölands flora, och är också ansvarig för en aktiv Facebookgrupp med samma namn. Hon har även tidigare författat boken En guide till Ölands växtvärld. Med på kursen medverkar även hennes sambo, Thomas Gunnarsson, även han en mycket duktig botaniker med djup kunskap om Ölands växtvärld.