Nätverk

TRÅDLÖST NÄTVERK

Det finns ett trådlöst nätverk på skolan som täcker allt elevboende och de flesta av skolans lokaler. För att få åtkomst till det trådlösa nätverket måste man konfigurera sin dator manuellt och ha ett användarkonto på skolans domän, FHS. Guider för detta finns här, och för Windows XP, Vista, 7 och 8(samma som win7) i form av PDF- filer. Behöver man ytterligare hjälp med att komma åt det trådlösa nätverket kontaktar man systemansvarig.

MAC/IPHONE/IPAD

Har man en Mac väljer man Anslut till annat nätverk, skriv in nätverkets namn FHS1 (obs stora boksäver). Säkerhet WPA2-Enterprise. Under användare skriver du det inlogg till skolans nätverk du fått av din kursföreståndare. Du måste först aktivera ditt konto genom att logga in på en av skolans fasta datorer och byta till ett eget lösenord. Då skriver du följaktligen ditt egna lösenord på raden för lösenord. Om det frågar efter certifikat för platsen så tar man bort kravet om godkännande med certifikat. Det behövs inget certifikat för att använda det trådlösa nätverket, bara ett användarkonto.

ÄNDRA FRÅN PPPOE TILL DHCP

1. Öppna "Nätverks inställningar" panelen i system inställningar.
2. Välj först ditt ethernet gränssnitt.
3. Välj TCP/IP tabben, sedan "PPPoE", kryssa ur rutan med texten "använd
PPPoE" och kryssa i "Använd DHCP" under "DHCP" tabben.
4. Upprepa med airport gränssnittet. om detta inte fungerar prova följande:
1. Öppna en terminal.
2. Bli root ("$: sudo su" ge ditt lösenord när tillfrågad)
3. kör kommandot ifconfig -a kontrollera vilket gränssnitt som använder PPPoE
4. kör ifconfig <gränsnittsnamn> pointopoint
5. upprepa med samtliga gränsnitt som använder pppoe.
6. Genomför den grafiska konfigurationen igen...
Denna kringla sker pga. en bugg i OS 10.0 --> 10.4.

ANDROID

Välj: Lägg till Wi-Fi-nätverk. Namnet på nätverket är FHS1 (obs stora bokstäver). Säkerhet väljer ni 802.1x Enterprise. Sedan fyller ni i användare, samma som när ni loggar in på skolans datorer, och ert egna lösenord. Ni måste ha loggat in och bytt till ett eget lösenord för att aktivera ert konto.

WINDOWS 8

Se manualen för Windows 10.

LINUX

wpa_supplicant finns till samtliga GNU/Linux distributioner, *BSD Samt
Haiku odyl.
så här kan en wpa_supplicant.conf se ut för anslutning till skolans
nätverk.

ap_scan=1

network={
ssid="FHS1"
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP
# group=TKIP
# pairwise=TKIP
identity="<användarnamn>"
password="<lösenord>"
phase1="peaplabel=0"
phase2="auth=MSCHAPV2"
}
avkommentera rad 7 o 8 för TKIP.
Efter detta måste givetvis dhclient eller dylikt köras...
kommandot för wpa_supplicant är "wpa_supplicant -i<nätverksenhet>
-c<.conf fil> -B"