Artefakt

Artefakt

Designskolan har arbetat med temat Artefakt* under första skolveckan. Deltagarna har arbetat utifrån ett av människan tillverkat föremål. De har dels tecknat och skissat artefakten med olika metoder och pennor och därefter idéutvecklat.

-Vad inbjuder denna form till?

-Skulle detta kunna bli något annat?

-I sådana fall vad?

 

*Artefakt (latin. ars = konst, facere = göra, tillverka) betyder ”konstgjort föremål”. Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor. Gamla föremål eller helt nytillverkade. Källa Wikipedia