Seniorkursen Se alla bilder

SENIORKURSEN

Seniorkursen är en folkhögskolekurs för dig som är pensionär och nyfiken på din omvärld. Tillsammans utforskar vi olika kunskapsområden. Vi arbetar tematiskt med fokus på humanioraämnen och vi arbetar gestaltande.

Syfte

Syftet med seniorkursen är i grunden hälsa utifrån ett bredare perspektiv. Hur vi håller oss friska upp i åldrarna när det är dags att njuta lite extra av livet. Vi har skapat en kurs med många inslag av kultur, praktiska konstnärliga ämnen men också demokrati och delaktighet i samhället. Delaktigheten och medskapandet i kursen och dess utformning är grundläggande och viktiga enligt folkhögskolans målsättning.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med bl. a historia, aktuella omvärldshändelser, naturkunskap, litteratur, livsåskådning och skrivande. Exempel på teman i höst: Musik, Grekiska dramer,Måleri, Film, Att reparera saker men också kläder tillsammans och därmed skapa ett hållbarare liv med kunskaper som många glömt idag. Vi kommer att träffa volontärorganisationer och höra om hur de arbetar och vi läser och diskuterar en aktuell bok. Inom ramarna för kursen är du mer än välkommen att vara en medskapare och delaktig i utformningen av innehållet i kursen.

Kursen delas upp på tre områden: tema att fördjupa sig i, konstnärligt skapande och egna studiecirklar i områden som du själv väljer. Det kan t.ex vara bokcirkel, poddgrupp, matlagning, skrivarcirkel, språkcirkel, resegrupp m.m. Du deltar i hela kursen och väljer en av de olika studiecirklarna som också blir en del av kursen. Varje morgon kommer vi att ha ett några  minuters pass med lätt morgonuppvärmning i vårt eget klassrum som inte kräver omklädning.

Vi vill också hålla kontakten med de som tidigare varit deltagare på seniorkursen och bjuder med dem till gemensamma föreläsningar någon gång per termin.

Om intresse finns så planerar och genomför vi en gemensam studieresa under vårterminen, observera att kostnaden för detta inte ingår i kurskostnaden.

Vi samarbetar en del med våra andra kurser vilket innebär möten med andra generationer och kulturer. Datorn är ett av våra arbetsredskap, har du inte arbetat med datorer så mycket får du hjälp så att du hänger med.

Folkbildning

En bärande idé inom folkhögskolan och därmed också för kursen är att utgå från deltagarnas kunskap och erfarenhet, som i det här fallet bygger på en lång livs- och yrkeserfarenhet. Därför blir samtal, diskussioner och reflektion viktiga i de olika mötena.

Alla folkhögskolor i Region Kalmar län arbetar utifrån följande syften, vilka också präglar Seniorkursen:

– att stärka och utveckla demokratin

– bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

– bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet

– bidra till en bättre integration

– stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda 2030

Gestaltande arbete på seniorkursen.

KURSTID

19 augusti 2019 till 29 maj 2020. Du studerar två dagar i veckan (måndag och onsdag eller tisdag och torsdag ) mellan klockan 8:30 och 14:30, med paus för fika och lunch, vilka ingår i kurskostnaden.

KOSTNAD

520 kr/4 veckor. Avdrag görs endast vid sjukdom stärkt av läkarintyg samt studieresor. Kostnader för studiebesök kan tillkomma. Studieresa bekostas av kursdeltagaren.

ANSÖK SENAST 21/5 2021

Sista ansökningsdag är 21/5, därefter intag i mån av plats.
Kursen börjar 16 augusti 2021 och slutar 27 maj 2022.

Ansök till kursen

KURSANSVARIG

Lotta Haglund

lotta.haglund@olandsfolkhogskola.se

 

Kursansvarig

Lotta Haglund

Kursansvarig Seniorkursen