Höstfåglar

HÖSTFÅGLAR 4-6 OKTOBER

Oktober är en synnerligen intressant tid för fågelskådare på Öland. Fortfarande finns vissa flyttande häckfåglar kvar, samtidigt som sibiriska häckfåglar passerar Öland under sin flyttning mot vinterkvarteren.

OBS! KURSEN ÄR FULLTECKNAD.

 

Vi kommer att se många arter (och individer!) av änder, rovfåglar, vadare, måsfågel och tättingar och har god chans att få se sällsyntare gäster också. Vi är ute från morgon till eftermiddag och fokus ligger på artkunskap och flyttfåglars ekologi. Vi kan i nuläget inte utlova boende på skolan då våra långa kurser är igång.

KOSTNAD

1 475 kr. Boende ingår inte i kostnaden. Vi färdas i egna bilar så kostnad för transport till exkursionslokaler tillkommer.

KURSANSVARIG

Pav Johnsson och Johan Petersson. Pav jobbar till vardags som lärare i naturkunskap på Ölands folkhögskola. Han är biolog och har varit passionerat intresserad av naturen i hela sitt liv. Han var redaktör för den prisbelönta boken Ölands fåglar. Vid sidan av lärarjobbet leder Pav naturresor i egen regi, eller via resebolaget AviFauna Naturresor. Han medverkar återkommande som naturexpert i P4 Kalmar och syntes våren 2017 i ”Det stora fågeläventyret” på SVT. På kursen medverkar också läraren och naturguiden Johan Petersson.