Handlingsplan när någon blir sjuk på internatet

Handlingsplan när någon blir sjuk på internatet

 • Deltagaren meddelar sin lärare, kursansvarig, att den är sjuk.
 • Tyder symptomen på att det rör sig om Covid -19 kontaktar den kursansvarige expeditionen.
 • Deltagaren ska hålla sig isolerad på sitt rum och varken gå till skolan eller matsalen.
 • Deltagaren rekommenderas att kontakta 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • Skolledningen ordnar så att mat lämnas på ett säkert sätt till den sjuke.
 • Deltagaren får använda en egen dusch och toalett där det är möjligt att ordna. alternativt får hen bestämda tider då den kan nyttja gemensam dusch och toalett.
 • Särskilda tider då den sjuke kan använda pentry/kök ordnas.
 • Bor den sjuke i ett dubbelrum flyttas den som inte är sjuk till ett annat rum.
 • Om 1177 rekommenderar att deltagaren ska testa sig för Covid -19 så beställer deltagaren ett självtest via 1177. Ledningen ombesörjer att det hämtas från Hälsocentralen i Färjestaden och lämnas till deltagaren.
 • Vi informerar berörda deltagare och personal när vi misstänker att någon är sjuk i Covid -19.
 • Deltagaren ska hålla sig isolerad i minst sju dagar efter insjuknande.
 • Deltagaren ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri.

Information-som-lämnas-till-den-som-blivit-sjuk-på-internatet

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/